Image

За мојот дом

Како да постапиш во случај на кражба во твојот дом
6 years ago

Како да постапиш во случај на кражба во твојот дом

Најголемиот дел од нас ја занемарува можноста дека токму нашиот дом може да биде жртва на провална кражба и разбојништво, освен во моментите кога ќе чуеме за такво нешто кое …
Read More